Hasicí přístroje a požární ochrana - Sepoza s.r.o., Plzeň


Ochrana před následky požáru je jednou z nejdůležitějších složek prevence rozsáhlých majetkových i zdravotních rizik.

Požární ochrana
se netýká pouze administrativních, prodejních a výrobních prostor, kde se obvykle pohybuje velké množství lidí, ale i soukromých objektů, kde je obvykle třeba naplnit řadu předpisů a protipožárních opatření.

Firma Sepoza s.r.o. Vám nabízí kompletní zajištění požární ochrany objektů od preventivního zajištění požárními ucpávkami až po výbavu prostředky k hašení požáru dle typu vyskytujících se objektů a zařízení, která mají být hašena.

Nabízíme všechny typy hasicích přístrojů (práškové, sněhové CO2, vodní, pěnové, s čistým hasivem, speciální a veškerá příslušenství), dále požární ucpávky, požární vodovody a další příslušenství.

Sídlem naší firmy je Plzeň, proto se působností zaměřujeme zejména na Plzeňský kraj, rádi za Vámi však dojedeme po celé České republice. Vedle praktického zajištění požární ochrany nabízíme také školení PO a BOZB

Zeptejte se na hasicí přístroje či školení >>>


Hasicí přístroje Plzeň 

Školení PO a BOZP


Dále zajišťujeme školení zaměstnanců i zaměstnavatelů v BOZP a PO (bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana) dle zákonem stanovených podmínek.

V daném objektu je možné také zajistit pravidelné revize prostředků požární ochrany a požární techniky. Nabízíme také instalaci bezpečnostních a informativních tabulek dle bezpečnostních požárních předpisů.

Rádi Vám na vyžádání předložíme příslušné certifikáty. Nabízená školení BOZP a PO je třeba objednat s předstihem zhruba 3 dnů.